Mapy Geodezyjne

  • Geodeta Bielsko
  • Geodezja Bielsko-Biała
  • Mapy geodezyjne
  • Geodeta Bielsko-Biała
  • Usługi geodezyjne Bielsko

Możesz do nas zadzwonić: +48 602 505 390 lub tel. stacjonarny: +48 33 5000-445
Lub wysłać szybką wiadomość wypełniając formularz poniżej.

Wpisz swoje imię


Napisz do nas!

Mapy Geodezyjne

Oferta

Kompleksowa obsługa inwestycji

sporządzanie map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych (tzw. mapy geodezyjne),
kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych w tym obiektów wielkopowierzchniowych jak galerie handlowe, drogi, mosty itp.,
wykonujemy obsługę geodezyjną lądowisk,
sporządzanie profili podłużnych terenu,
sporządzanie przekrojów poprzecznych terenu,
pomiary urobku i objętości mas ziemnych,
wykonywanie pomiarów uzupełniających i aktualizacji mapy zasadniczej,
wytyczenia i pomiary z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sieci uzbrojenia terenu - przyłączy gazu, prądu, wody, kanalizacji itp.,
obsługa montażu,
pomiary kontrolne w trakcie realizacji inwestycji, badanie pionowości obiektów wysokich,badanie przemieszczeń, wyznaczanie osi montażowych,
sporządzanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu inwestycji;

Obsługa nieruchomości

Wykonujemy usługi geodezyjne związane z obsługa nieruchomości rolnych i budowlanych jak:

sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych,
sporządzanie map do celów prawnych, dokumentów związanych z wykupem, zamianą,wywłaszczeniem działek ewidencyjnych,
badanie stanu prawnego nieruchomości,
rozgraniczanie nieruchomości,
wznawianie znaków granicznych - okazania granic,
podziały nieruchomości na terenach zabudowanych i zurbanizowanych,
podziały nieruchomości, gruntów na terenach rolnych i leśnych,
podziały pod poszerzenia pasów drogowych,
prace geodezyjne z zakresu ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
pomiary wykonywane w celu ustalenia powierzchni zasiewów upraw,
badanie ksiąg wieczystych,

Mapy wykonujemy w formie klasycznej (analogowej) i cyfrowej. Sporządzanie map do celów projektowych w postaci numerycznej jest bardzo wygodne dla architektów i projektantów, którzy otrzymują gotowy podkład mapowy w formie pliku środowiska CAD ( rdl, dxf, dwg, dgn ). Dodatkowo oprócz pliku dostarczamy oczywiście mapę w formie klasycznej na papierze lub kalce.

Inne:

Wykonujemy kalibrację rastrów i wektoryzację map. Realizujemy wszystkie inne zlecenia nietypowe, dostosowując się do potrzeb zamówienia klienta.

usługi geodezyjne bielskoDlaczego my?

Zapewniamy:
  1. Fachową i profesjonalną usługę
  2. Krótkie terminy realizacji
  3. Wysoką jakość usług
  4. Dobrą współpracę z klientami indywidualnymi oraz firmami projektowymi i budowlanymi

Firma geodezyjnaZasięg działania firmy

Wykonujemy zlecenia w całym województwie śląskim i małopolskim. Przede wszystkim:
Bielsko - Biała i okolice; powiat bielski, pszczyński, cieszyński, żywiecki.
Nowy Sącz i okolice, powiat nowosądecki, nowotarski, gorlicki, limanowski.
Obsługę geodezyjną inwestycji prowadzimy na terenie całej południowej Polski.